Aktuellt

Höörs Konstförening

Ordinarie öppettider:

lördagar och söndagar

under pågående utställning

kl 13:00 - 16:00

Höörs Konstförening finns på facebook

och Instagram

Nu är vi igång igen.

Vårens första utställare är Lis Kläpp. Hon är sedan 40 år yrkesverksam konstnär med inriktning på tvådimensionellt måleri. Arbetar med en abstrakt omgestaltning av landskapet, ett avskalat och reducerat bildspråk. Oftast är motiven hämtade från Öland eller Skåne.

Utställningen visar större målningar i olja och äggoljetempera samt mindre kritmålningar på papper

Årsmötet 2018 är genomfört. Vi tackar de medlemmar som deltog i mötet.

Den avgående styrelsen, som hade en vakans, tackar för förtroendet att leda verksamheten föregående år.

Styrelsen är i sin helhet omvald och dessutom kompletterad med Susanne Thelin. Nu är vi fulltaliga!

Konstföreningen sponsras av:

Höörs Kommun Höörs Gästgifwaregård Höörs Glasmästeri