Alexius Huber

ALEXIUS HUBER
Ljungsätersvägen 31C
SE-236 41 HÖLLVIKEN             www.alexiushuber.com
Tel: +46 (0)703-75 53 88          alexius.huber@telia.com

                                  

Studier: Konsthögskolan, Pforzheim/Tyskland 1960-64.

Metallskulptur, måleri och grafik. Examen som formgivare 1964.

Medlem i KRO, BUS, Skulptörförbundet, KC syd, KSV

 

Stipendier: Statligt Arbetsstipendium 1979, Statligt Resestipendium 1981, Skånes Konstförenings stipendium 1985, Bysams Vandringspris S. Sandby 1991 och Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Kiel/Tyskland 1995.

 

Litteratur i urval: ’Alexius Huber’ av professor Oscar Reutersvärd; ’Uppfinnare’ av professor Teddy Brunius; ’Reflexioner’ av museichef Jan Torsten Ahlstrand; Signums Svenska Konsthistoria, Konsten 1950-1975, Jan Brunius et.al.; och ’I materian bor blicken’ av museichef Thomas Millroth.

 

Representerad i 10-talet muséer, bl.a. Nationalmuseum, Skissernas museum och Malmö museum, i 50-talet kommuner och 13 landsting samt utfört ett 90-tal offentliga monumentala utsmyckningar inom- och utomlands.

               

Signums svenska konsthistoria - Konsten 1950 - 1975

"Alexius Huber (f. 1939) kom som utbildad formgivare till Skåne från Tyskland på 1960-talet. I hans konstnärliga och idémässiga bakgrund fanns Bauhausskolan. I detta arv ingår även en tro på konsten som mänsklig verksamhet. Inriktning och val av material har varit ytterst medvetna. Här finner vi aluminium, ädelstål, acrylglas, konkava och konvexa metallspeglar, ljus, ljud och även papp. Förhållandet mellan verken och betraktaren har Huber studerat noga i de processer som knappt medvetet styr vårt seende och våra upplevelser. Vithet, blanka ytor, genomsiktlighet, det matta, det skuggbetäckta legeras till något nytt, som ändå måste kallas måleri. Var gränsen mellan måleri och skulptur går i Hubers fall är svårt att säga, i synnerhet som känslan av lätthet upphäver verkens tyngd. Hubers verk i ädelstål och plexiglas är ljusfångare. Bearbetningen är förfinad intill exakthet; med olika skärningar, slipningar och poleringar bryter han upp ytorna till optiska effekter. Former förvandlas. Huber har visat dessa visuella spel i olika offentliga miljöer, till exempel ett ventilationstorn i ädelstål för HSB Södertorp i Malmö och för Bygghälsan i Malmö en nio meter hög mobil i ädelstål, båda 1988."

(Konsten 1950-1975, del 13, 2005, sidan 56-57: ISBN 91-87896-69-9)