Amatörutställning

Konstföreningens traditionella Amatörutställning pågår i år
30 november till 15 december.

Utställningen är öppen för både självlärda och utbildade, men inte yrkesmässigt verksamma, konstnärer.


Anmälan och inlämning av konstverk sker i Kulturhuset Anders måndagen den
25 november kl 16:00 – 18:00 och tisdagen den 26 november kl 18:00 – 20:00.

Mottagare av verken är, och för information kontakta, Martin Svansjö 070 581 68 16, martinsvansjoe@yahoo.se eller Ove Delin 073 673 16 25, ove.delin@telia.com.

Högst två verk per person och max 100 cm breda. Tavlor skall vara färdigmonterade med upphängningstråd (snöre) eller beslag för upphängning på krok. Glasade verk måste vara ramade.

Vi har begränsat utrymme och kan inte garantera att vi kan ställa ut alla verk. Vid platsbrist äger utställningsansvarig rätt att välja bland de inlämnade verken. De som önskar sälja skall prissätta sina verk. Vid en eventuell försäljning avgår 30% i provision, dock högst 2 000 kronor, till Konstföreningen och dess verksamhet.

Utställda verk får, utan ersättning till konstnären, visas på föreningens hemsida samt Facebooksida och Instagramkonto.

Deltagaravgiften är 200 kronor per utställare för täckande av kostnader för annonser, hyra, försäkring m.m. Eventuellt överskott går till Konstföreningens verksamhet. Inget verk får avlägsnas före utställningstidens utgång. Verken avhämtas sista utställningsdagen efter stängningsdags (15 december kl. 16:00 – 16:30) eller måndagen den 16 december kl. 9:00 – 11:00 av konstnärerna eller deras ombud. Avhämtning på annan tid efter överenskommelse. Förvaringen sker då på utställarens risk. Arrangören avsäger sig ansvar för skador som kan ha uppstått vid leveransen eller p.g.a. undermåligt material. De utställda verken är försäkrade i konsthallen. Utställaren ansvarar själv för leveransen till och från konsthallen.

Anmälningsblanketten, som även innehåller ovanstående text, kan laddas ner här, men behöver inte skrivas ut och tas med. Den kommer att finnas till hands vid inlämningen.