Amatörutställning

Konstföreningens traditionella Amatörutställning pågår i år
18 september till 3 oktober.

Utställningen är öppen för både självlärda och utbildade, men inte yrkesmässigt verksamma, konstnärer.


Anmälan och inlämning av konstverk sker i Kulturhuset Anders måndagen den
13 september kl 18:00–20:00 och tisdagen den 14 september kl 16:00–18:00.

Mottagare av verken är, och för information kontakta, Martin Svansjö 070 581 68 16, martinsvansjoe@yahoo.se eller Göran Malmström 073 663 82 91, skepparp1036@mhmail.se.

Högst två verk per person och max 100 cm breda. Tavlor skall vara färdigmonterade med upphängningstråd (snöre) eller beslag för upphängning på krok. Glasade verk måste vara ramade. Vi har begränsat utrymme och kan inte garantera att vi kan ställa ut alla verk. Vid platsbrist äger utställningsansvarig rätt att välja bland de inlämnade verken. Utställningsansvarig har dessutom ensamrätt på att besluta om hur verken skall hängas/presenteras. De som önskar sälja skall prissätta sina verk. Vid en eventuell försäljning avgår 30% i provision, dock högst 2 000 kronor, till Konstföreningen och dess verksamhet. Utställda verk får, utan ersättning till konstnären, visas på föreningens hemsida samt Facebooksida och Instagramkonto.

Deltagaravgiften är 200 kronor per utställare för täckande av kostnader för annonser, hyra, försäkring m.m. Eventuellt överskott går till Konstföreningens verksamhet. Inget verk får avlägsnas före utställningstidens utgång. Arrangören avsäger sig ansvar för skador som kan ha uppstått vid leveransen eller p.g.a. undermåligt material. De utställda verken är försäkrade i konsthallen. Utställaren ansvarar själv för leveransen till och från konsthallen.

Anmälningsblanketten, som även innehåller ovanstående text, kan laddas ner här, men behöver inte skrivas ut och tas med. Den kommer att finnas till hands vid inlämningen.