Amatörutställning

Höörs Konstförening

Konstföreningens Amatörutställning pågår 2022
den 30 november till 18 december.

Utställningen är öppen för alla medlemmar i Höörs Konstförening som inte är yrkesmässigt verksamma konstnärer. Medlemsskap kan tecknas i samband med inlämnande av konstverken. Medlemsavgift som betalas från 1 november gäller förutom fram till årsskiftet även följande år. 


Anmälan och inlämning av konstverk sker i Kulturhuset Anders måndagen den
28 november kl 18:00–20:00 och tisdagen den 29 november kl 16:00–18:00.

Vernissage på Andersdagen onsdag 30 november kl 19–21.

Inlämnade verk hämtas ut efter utställningstidens utgång söndag 18 december kl 16–16:30
samt måndag 19 december kl 09–11.

Mottagare av verken är, och för information kontakta, Martin Svansjö 070 581 68 16, martinsvansjoe@yahoo.se eller Göran Malmström 073 663 82 91, skepparp1036@mhmail.se.

Högst två verk per person och max 100 cm breda. Tavlor skall vara färdigmonterade med upphängningstråd (snöre) eller beslag för upphängning på krok. Glasade verk måste vara ramade. Vi har begränsat utrymme och kan inte garantera att vi kan ställa ut alla verk. Vid platsbrist äger utställningsansvarig rätt att välja bland de inlämnade verken. Utställningsansvarig har dessutom ensamrätt på att besluta om hur verken skall hängas/presenteras. De som önskar sälja skall prissätta sina verk. Vid en eventuell försäljning avgår 30% i provision, dock högst 2 000 kronor, till Konstföreningen och dess verksamhet. Utställda verk får, utan ersättning till konstnären, visas på föreningens hemsida samt Facebooksida och Instagramkonto.

Deltagaravgiften är 200 kronor per utställare för täckande av kostnader för annonser, hyra, försäkring m.m. Eventuellt överskott går till Konstföreningens verksamhet. Inget verk får avlägsnas före utställningstidens utgång. Arrangören avsäger sig ansvar för skador som kan ha uppstått vid leveransen eller p.g.a. undermåligt material. De utställda verken är försäkrade i konsthallen. Utställaren ansvarar själv för leveransen till och från konsthallen.

Anmälningsblankett kommer att finnas tillgänglig vid inlämningen, men kan även laddas ner här!