Styrelse

Styrelsen


Ove Delin

Ordförande

ove.delin@telia.com

073 673 16 25


Göran Malmström

Kassör

skepparp1036@tele2.se


Susanne Thelin

Vice ordförande

susanne.thelin@me.com

070 576 76 09


Martin Svansjö

Utställningsansvarig

martinsvansjoe@yahoo.se

070 581 68 16


Birgitta Carlberg

Sekreterare

b.carlberg@hotmail.com


Lis Bøgeskov Nielsen

Ledamot

lisbogeskov@hotmail.com


Jenny Håkansson
Suppleant
jennywiden@hotmail.com


Anna Nettreus

Suppleant

anna@citato.se


Tommy B Nilsson

Suppleant

tommybnilsson@spray.seStina Sturesson Svansjö

Suppleant

sturessonstina@hotmail.com


Gullan Svensson

Suppleant