Styrelse

Höörs Konstförening

Styrelsen

 

Ove Delin

Ordförande

ove.delin@telia.com

073 673 16 25

 

Göran Malmström

Kassör

skepparp1036@tele2.se

 

Susanne Thelin

Vice ordförande

susanne.thelin@me.com

 

Martin Svansjö

Utställningsansvarig

martinsvansjoe@yahoo.se

070 581 68 16

 

Birgitta Carlberg

Sekreterare

b.carlberg@hotmail.com

 

Lis Bøgeskov Nielsen

Suppleant

lisbogeskov@hotmail.com

 

Anna Nettreus

Suppleant

anna@citato.se

 

Stina Sturesson Svansjö

Suppleant

sturessonstina@hotmail.com

 

Gullan Svensson

Suppleant

 

 

Tommy B Nilsson

Suppleant

tommybnilsson@spray.se